Hasardspelens historia

Hasardspel i alla dess olika former är, och har länge varit, mycket populära. Det har tidigare varit förbehållet de som har haft det gott ställt och de som har kunnat resa till internationella casinon att spela olika hasardspel på plats. Genom att spelen har flyttat ut på nätet, och blivit tillgängligt på ett helt annat sätt, så har hasardspelen nu även kommit att bli ett mer allmänt tidsfördriv, som faktiskt inte alls behöver vara så våldsamt dyrt. Vilket spel du än spelar på onlinecasinon så kan du själv välja din insats.

Hasardspel genom historien

För att kunna spela hasardspel så behöver man något att spela med. I början var det benbitar av olika form och utseende som fick fungera som ett slags tärning – jämför med spelet Kasta Gris så förstår du. Troligen kommer ordet Hasard från arabiskan "az-zar", men även det engelska ordet hazard som betyder risk eller fara har ansetts vara ett ursprung till ordet hasard. Det franska hazard kan även det vara inblandat i namnet, då det betyder slump eller tillfällighet på franska.

Tärningsspelens ursprung

De första tärningarna som påminner om dagens tärning var fyrsidiga tärningar som var kopplade till ett slags brädspel. Sådana spel har man funnit på olika platser i Mellanöstern och i Egypten.

I Grekland spelade man med en fyrsidig tärning kallad Astragal, som betyder hälben. Ofta var det hälbenet från får som användes. Denna tärning är asymmetrisk, vilket gör att de olika utfallen fick olika odds, vilket togs i beaktande i de olika spelen.

Vanliga hasardspel på casinon

Andra casinospel som baccarat, roulette och blackjack har troligen sina ursprung i Europa. Då det gäller roulette så konstruerades det första roulettehjulet av en matematiker i Frankrike, som ville studera sannolikheter. Detta skedde redan på 1600-talet. Craps, eller en föregångare till craps, finns beskrivet lite senare i boken The Canterbury Tales. Baccarat har å sin sida spelats i Italien sedan 1400-talet.

Kortspelens början

Kineserna uppfann pappret och i och med det så är det sannolikt att kineserna uppfann kortleken. Inte den som vi spelar med i Europa idag förstås, men kortleken som verktyg för att kunna spela hasardspel kommer från Kina. Man lärde sig även att spå i kort innan tanken på sannolikhet slog igenom.